Om Magdalena

  • Bindvävsterapeut, Swedish Fascia Vibes
  • YogaMonks Professional Teacher.

Den röda tråden för Bindvävskliniken, i all behandling, coachning, näringsråd och fysisk träning av bindväven är:

“Sätt igång din egen kropps läkande system”


  • 2019 Examen, ett års utbildning till Bindvävsterapeut, Swedish Fascia Vibes. Under ledning av Osteopat Åke Renman /Atlas Balans AB.
  • 2017 Examen, fem års utbildning YogaMonks Teacher Training
  • Sedan 2012 – daglig praktik enligt YogaMonks metoder. Yoga, andning och meditation.

  • Annan erfarenhet är service till andra, genom 5 års arbete som personlig assistent, kurser om vår mänskliga hjärna och en skriven bok “Känslors Kraft i företagskulturen” om hur vi fungerar tillsammans och hur känslor påverkar vår samvaro.

“När kroppen läker sig själv sker inget mirakel, det är så den är uppbyggd genom celldelning och sökande efter balans, och har en fantastisk förmåga när vi lyssnar till den.”

Magdalena Andersson


* Bindvävsterapeut - Swedish Fascia Vibes, Atlas Balans AB
* YogaMonks Professional Teacher - Certifierad 2017 
Samt fortsatt pågående vidareutbildning av Mithila Kara, Lotus Lectures AB