Bindvävsbehandling

Behandlingen lindrar smärta, befriar spänningar och hjälper kroppen att förbättra smidighet, rörelse och balans.

  • I första mötet så kartlägger vi en helhetsbild över rörelserutiner, näringsintag och sömn. Jag ser över den fysiska balansen i din kropp – 10 minuter.
  • Behandling sker med händer och med vibrerande maskin – 35 minuter.
  • Avslutningsvis så lägger vi tillsammans upp en plan för att åtgärda besvären, samt ser till vad som krävs för att de inte ska komma tillbaka – 5 minuter.

Hur känns behandlingen?

Vibrationerna i sig är behagliga.

En känsla av “gottont” kan kännas när vi behandlar ömmande stråk, men det går jättebra att bearbeta problemområdet några decimeter bort också. Vibrationerna når fram ändå.

Det allmänna intrycket av en behandling är befriande och avslappnande.

BokaDirekt


Djupvågsmaskinen

Maskinen är en innovation av AtlasBalans som lanserades 2015. En av anledningarna till lyckade resultat är att de här vibrationssekvenserna tas väl emot och samarbetar med kroppens bindväv.

Under behandling forceras ingenting eftersom kroppen har bäst möjlighet att läka när den själv är delaktig och inte behöver försvara någonting.


BokaDirekt