Bindvävsbehandling

Behandlingen lindrar smärta, befriar spänningar och hjälper kroppen att förbättra smidighet, rörelse och balans.

  • Först så kartlägger vi en helhetsbild över rörelserutiner, näringsintag och sömn. Jag ser över den fysiska balansen i din kropp – 10 minuter.
  • Behandling av bindväv sker med händer och med vibrerande maskin – 35 minuter.
  • Avslutningsvis så lägger vi tillsammans upp en plan för att åtgärda besvären, samt ser över vad som krävs för att de inte ska komma tillbaka – 5 minuter.

Hur känns behandlingen?

Vibrationerna i sig är behagliga.

En känsla av “gottont” kan kännas när vi behandlar ömmande stråk, men det går bra att bearbeta problemområdet några decimeter bort också. Vibrationerna når fram ändå.

Det allmänna intrycket av en behandling är befriande och avslappnande.

Kan behandling jämföras med massage?

Ja, absolut, det är en form av djupgående massage. Skillnaden är att Bindvävsklinikens hanterande riktar in sig på bindväven, inte musklerna. Dock omsluter bindväven musklerna, fibrerna i musklerna och spänningar från intilliggande muskler. I hanterandet av bindväv kan vi gå djupt eller ytligt, brett eller precist.


BokaDirekt

Djupvågsmaskinen

Maskinen är en innovation av AtlasBalans som lanserades 2015. En av anledningarna till lyckade resultat är att de här vibrationssekvenserna tas väl emot och samarbetar med kroppens bindväv.


BokaDirekt