Bindväven påverkar hälsan i hela din kropp

Bindväven påverkar hälsan i hela din kropp och har stor betydelse för ditt välmående – så också Bindvävsklinikens behandlingar! Kort sagt så verkar Bindväven som en infrastruktur, där både immunförsvar och kommunikation vitaliseras, samt fysiska spänningar balanseras och förbättras i kroppen.

Betänk att bindvävsbehandling optimerar hälsan i hela din kropp. Såväl inom lymfa, immunförsvar och kommunikation samt förbättrar smidighet, rörelse och balans!

Behandlingarna släpper på spänningar i hela din kropp. Framför allt så förbättras rörelse och balans, men i många fall så lindras också smärta i kroppen. Dessutom så återställs vätskebalansen och hjälper därmed kroppens övriga system att fungera optimalt.

BokaDirekt


Bindvävsbehandling frigör blockeringar

Bindväven finns direkt under huden och är som en kroppsstrumpa som omsluter hela kroppen. Den är också djupgående och har ett ansvar för att vi ska kunna stå upp, där alla skelettdelar egentligen “hänger i bindväven”.

Bindväv är såtillvida ett allomfattande nätvärk, som kan förbättra hälsan i hela kroppen där kommunikationen mellan hjärna och resten av organ och kroppsdelar ska fungera, lymfsystemet, nervsystemet, men också kroppens hållning, balans och rörelse.

Välkommen att boka behandlingar som förbättrar välmåendet i hela din kropp:

 • Lymfa, immunsystem & kommunikation
 • Smidighet, rörelse & balans

Orsak till obalanser i din kropp

Framför allt är det viktigt att se till helheten i kroppen, vi nöjer oss inte med att behandla det område i kroppen som ömmar. Även om det troligtvis är anledning till varför du har kommit till Bindvävskliniken från början.

Smärta är ofta följden av spänningar som funnits över tid, men som kroppen har kompenserat för och låtit nya muskelgrupper ta hand om, vilket i sin tur har orsakat ytterligare spänningar.

Att förstå grundorsaken till fysiska obalanser är lika fascinerande varje gång, det är också grunden till varför de spänningar som vi frigör och den läkning som uppstår har stora möjligheter att bli bestående och förbättra hälsan över tid.Framför allt får kunder hjälp med besvär inom följande områden:

 • Ont i rygg
 • Huvudvärk
 • Migrän
 • Stela leder
 • Ont i höften
 • Ischias
 • Känselbortfall
 • Stumma muskler
 • Stumhet i kroppen
 • Smärttillstånd
 • Hälsporre
 • Frozen shoulder
 • Domnande händer
 • Känsla av svullnad och stagnation
 • Känsla av för trång kostym
 • Förebyggande friskvård

 Här kan du också kika in på andras upplevelser av behandlingarna

 BokaDirekt

Välkommen till Bindvävskliniken på Drottninggatan 25, c/o Pauz i Göteborgs innerstad.